Flexibel leertraject gekoppeld aan de leeronderneming StarBox in 7 verkoop-vertegenwoordiging

Campus Russelberg pakt in schooljaar 2016-2017 uit met een nieuwe didactische aanpak in het 7de specialisatiejaar verkoop-vertegenwoordiging. Leerlingen zullen er op hun eigen tempo, met veel of weinig begeleiding, de aangeboden leerstof verwerken in een zogenaamd flexibel leertraject waarbij de leerstof volledig wordt gekoppeld aan de leeronderneming StarBox.

Flexibel leren houdt in dat de leerlingen werken met weekplanningen waarbij ze zelf mogen beslissen wanneer ze waaraan werken. Voor die lesmomenten hebben ze dus geen vast uurrooster meer. Als ze klaar zijn met hun opdrachten van de weekplanning is er tijd voor andere activiteiten. Zo gaan de leerlingen onder andere op zoek naar hun talenten en hun ondernemerszin.

De leerkracht neemt hierbij meer en meer de taak van coach op die de leerlingen begeleidt en ondersteunt in hun leerproces. Het klassieke lesgeven wordt nog beperkt toegepast. Met momenten komt er een expert-leerkracht in een bepaald vak de coach versterken.

De te behalen leerplandoelstellingen worden bovendien bijna allemaal gekoppeld aan StarBox, de leeronderneming van de leerlingen. Zij verkopen er gezonde dranken en snacks en geven hiermee vorm aan het gezondheidsbeleid van de school. Deze leerlingen krijgen geen les meer in een gewoon klaslokaal, maar in hun winkel of hun bedrijfsruimte.