Flexibel leertraject in de eerste graad van de B-stroom

Een nieuwe didactische aanpak in de eerste graad van de B-stroom

Campus Russelberg pakt in het schooljaar 2016-2017 uit met een nieuwe didactische aanpak in de eerste graad van de B-stroom. Leerlingen zullen er op hun eigen tempo, met veel of weinig begeleiding, de aangeboden leerstof verwerken in zogenaamde flexibele leertrajecten en de vrijgekomen tijd mogen besteden aan de ontdekking van hun talenten, in de ruime zin van het woord.

Het principe werd vorig schooljaar al toegepast voor een aantal vakken, maar dit schooljaar wordt het project uitgebreid naar alle vakken van de algemene vorming en toegepast in een volledig vernieuwd lokaal waar alle leerlingen van de eerste graad samen les hebben. Flexibel leren houdt in dat de leerlingen werken met weekplanningen waarbij ze zelf mogen beslissen wanneer ze waaraan werken. Voor die lesmomenten hebben ze dus geen vast uurrooster meer. Als ze klaar zijn met hun opdrachten van de weekplanning is er tijd voor andere activiteiten. Zo gaan de leerlingen onder andere op zoek naar hun talenten.

De leerkracht neemt hierbij meer en meer de taak van coach op die de leerlingen begeleidt en ondersteunt in hun leerproces. Het klassieke lesgeven wordt nog beperkt toegepast in de aparte instructieruimte, meestal voor een kleine(re) groep leerlingen. Heel vaak wordt er ook aan co-teaching gedaan: twee leerkrachten zijn op hetzelfde moment samen coach voor de volledige groep. Met momenten komt er een expert-leerkracht in een bepaald vak het team versterken.