Economie-wiskunde

DERDE GRAAD

Iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in de actualiteit en wil je begrijpen hoe onze economie werkt? Heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen? Kan je helder, logisch en analytisch denken en ben je kritisch ingesteld? Ben je bovendien gefascineerd door de wiskundige wereld van cijfers, grafieken en hun onderlinge verhoudingen? Dan is deze richting zeker jouw ding!

Wist je al?

… dat ook de beurzen geleden hebben onder het Corona-virus?

Lessentabel

STEM - 11U

Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 7

TAAL - 9U

Engels 2
Frans 3
Nederlands 4

MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR - 10U

Economie 4
Geschiedenis
Vanaf schooljaar 2022-2023 ===> CLIL in het vijfde jaar: geschiedenis in het Engels. Vanaf schooljaar 2023-2024 ===> CLIL in het zesde jaar: geschiedenis in het Engels
2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2

VERKENNEN - 2U

Keuzemodules
Je kan 3 keer per jaar een module kiezen. 3 keer dezelfde module mag ook. • Sport • EHBO • Koken Op Kot De modules worden ingericht bij voldoende interesse