NIEUWS

Onze  campus bruist van de energie en de activiteiten. Volg hier wat er allemaal gebeurt.


Studieaanbod

Hier vind je een overzicht van al onze studierichtingen, met de vakken die je in elke studierichting kan verwachten. Natuurlijk is een studierichting meer dan de optelsom van uren en vakken. Kom gerust naar onze school voor een gesprek over wat een studierichting precies inhoudt. Wij gaan graag samen met jou op zoek naar de studierichting die het best past bij je talenten en je interesses.
HET IS GEEN TOEVAL DAT JIJ EEN KNAPPE LEERLING WORDT

Praktische afspraken

Een antwoord op je concrete vragen.


Inschrijvingen
Moderne schoolomgeving
Kosten
Dagindeling
Bereikbaarheid


Leren buiten de klas


Bij ons zijn de klaslokalen wel eens leeg. Omdat wij willen dat je leert in de wereld van vandaag. Daarom gaan we vaak op stap: naar de rechtbank in plaats van een les over de rechtspraak. Evengoed gaan we aan de slag in een echt rusthuis in plaats van in de les verzorging. Ook in de klas halen wij de wereld binnen. Geen opstel, maar een blog. Geen saaie spreekbeurt, maar een flitsende presentatie. Geen droge scheikundeformules maar levensechte proeven.

Meer informatie

Contact

School maken kunnen we niet alleen. Onze scholen geloven voor 100% in ‘samen school maken’. Met de inbreng van leerlingen, ouders, de buurt en het hele schoolteam komen we tot de beste leeromgeving voor al onze leerlingen.

Leerlingenraad
De leerlingen zijn het hart van onze school. Het is dan ook logisch dat zij in onze school een belangrijke stem hebben. Wij zijn er immers van overtuigd dat leerlingen als geen ander weten wat er echt gebeurt op school. Die honderden stemmen en ideeën worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad, die niet alleen zorgt voor extra sfeer en leuke activiteiten op school, maar ook de spreekbuis is naar leerkrachten en directie. De leerlingenraad is dus het middel bij uitstek om kenbaar te maken wat goed of minder goed gaat op school.

Een leerling getuigt
“Ik zit al bijna 4 jaar in de leerlingenraad omdat ik vind dat ook leerlingen hun zegje mogen hebben in school. Zo zijn er dingen die leerkrachten niet zien en die wij als leerlingen wel willen veranderen. Onze leerlingenraad wil dat school niet alleen maar leren is. We willen er met z’n allen wat leuks van maken. Dus als er problemen zijn of je vind dat er iets fout op school, dan schakel je ons in en wij proberen het dan te regelen! ;-) “

Ouderraad
Niet alleen is er in onze school een fantastische ploeg van leerkrachten, directie en ondersteunend personeel aan de slag, maar ook ouders zijn op onze school heel betrokken. De ouderraad is er om het schoolteam te ondersteunen en actief mee te werken aan een school waar kinderen op een positieve manier tot ontwikkeling kunnen komen.
De ouders uit de ouderraad zijn onze toetssteen zijn voor nieuwe beslissingen; zij zorgen ervoor dat de “bekommernissen” van ouders snel tot in de school geraken en zij geven als spreekbuis voor alle ouders advies over de werking van de school. Daarnaast zorgt de ouderraad ook voor een helpende hand bij de organisatie van allerhande activiteiten. De opbrengst van deze activiteiten wordt gebruikt voor de sponsoring van uitstappen en projecten en komt op die manier alle leerlingen ten goede.

Schoolraad
De schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers en de directeur. De leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen.
De schoolraad volgt het dagelijks leven van het schoolgebeuren op. Zo geeft onze schoolraad advies aan de directeur over onder andere de werving van leerlingen, de organisatie van de school en het schoolwerkplan.
De schoolraad geeft ook advies aan de Raad van Bestuur, bijvoorbeeld over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.

Smartschool
Onze school was bij de eerste scholen die het e-platform Smartschool introduceerde. Je kan op elk moment en vanop elke computer eenvoudig inloggen op Smartschool en op die manier snel en veilig met de school communiceren. Geen gedoe dus met brieven die je aan je ouders moet afgeven (maar wat je steevast vergeet) en schoolplanningen die je kamer ontsieren. Je vindt op Smartschool informatie over lessenroosters, vakken, jaarplanning en alle brieven naar ouders en leerlingen.
Goede toets gemaakt? Dan hoef je niet te wachten tot de leerkracht volgende les de exemplaren weer uitdeelt om het goede nieuws aan je ouders te melden. Op Smartschool vind je een online-puntenboek met een overzicht van al je resultaten. Handig om thuis dingen te verzwijgen? Toch niet, want ook je ouders krijgen een eigen paswoord.
Via SmartSchool kunt u ook op een eenvoudige en veilige manier persoonlijke berichten sturen naar de leerkrachten, de directie en de leerlingenbegeleiders van onze school.

Sociale media 
Via Facebook kan je op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt op onze school. Onze facebookpagina telt ruim 340 vrienden, oud-leerlingen, ouders, sympathisanten, collega’s, …

Digitale uitrusting van de school
Wij willen jou in een stimulerende omgeving voorbereiden op het leven in onze moderne maatschappij. Jij weet beter dan geen ander dat ICT daarbij een belangrijke rol speelt.
Dankzij de ICT-uitrusting in de hele school willen we onze leerlingen prikkelen om actief naar oplossingen te zoeken. Het openleercentrum van de school heeft alles om jou daarbij te helpen.

Ook in de dagelijkse lessen wordt de computer ingezet als hulpmiddel om kennis te vergaren of te toetsen. Dankzij Smartboards, computers en iPads in de klassen kunnen al onze leerkrachten flexibel gebruik maken van alle mogelijkheden om de lessen zoveel mogelijk te aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Zaken die voor ouders en leerlingen van belang zijn zoals jouw studieresultaten en praktische mededelingen kunnen via de SmartSchool (met link naar Smartschool-artikel) worden geraadpleegd.

 


WE WILLEN HEEL GRAAG WAT VAN JOU HOREN. DUS STUUR ONS EEN MAIL EN WIJ BEANTWOORDEN AL JOUW VRAGEN

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht