Welkom!

Op onze website, waar we jou een beeld geven van onze school en onze werking. Maar zoals dat gaat met websites vind je hier alleen woorden, foto’s en filmpjes. Terwijl een school natuurlijk veel meer is dan dat.

Op school gaat het vooral over leerlingen en leerkrachten. Heel wat fijne mensen die het leven op school echt maken. Met hun glimlach, hun goede zorgen, hun memorabele momenten en hun steun waar nodig. Dat gevoel konden we onmogelijk in een website steken. Daarom zouden we je heel graag welkom heten op school, maar dat kan dezer dagen jammer genoeg niet. Zodra we jou weer fysiek op school mogen ontvangen, ben je zeer welkom voor een bezoek, een kennismaking of een inschrijving. We hopen elkaar gauw weer te zien!