Inschrijven in het eerste jaar A of B

Binnenkort zet je de stap naar het secundair onderwijs. Dit is best wel een spannende beslissing. Om je zo goed mogelijk te informeren vind je op onze website en sociale media filmpjes terug over onze werking.

Onze bezoekdag en infoavond zijn reeds voorbij. Wil je toch heel graag kennismaken met onze school, stuur dan een bericht naar directeur@russelberg.be. We maken dan een afspraak voor een persoonlijke rondleiding.

Aanmeldingsprocedure

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze worden ingeschreven, werken alle secundaire scholen in Tessenderlo met een aanmeldingsprocedure. 

Op deze manier vermijden we wachtrijen aan de schoolpoort en kan het aanmelden zonder tijdsdruk gebeuren. Elk kind heeft dus evenveel kans om zich in te schrijven op campus Russelberg. Het aanmelden en inschrijven verloopt in verschillende fasen:

1. Aanmelden

Iedereen die in Tessenderlo naar een secundaire school wil gaan, moet zich online aanmelden via aanmelden.school. Door aan te melden geef je aan naar welke school (of scholen) in Tessenderlo je het liefst wil gaan. Het aanmelden kan vanaf maandag 27 maart 2023 - 14.00 uur - tot en met vrijdag 21 april 2023 - 14.00 uur. Op maandag 27 maart doorlopend van 14.00 uur tot 20.00 uur staan onze secretariaatsmedewerkers klaar om te helpen bij het aanmelden.

2. De aangemelde leerlingen krijgen een school toegewezen

Op donderdag 11 mei 2023 krijgt iedereen een bericht van de toewijzing. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Je krijgt een plaats in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
  • Je krijgt een plaats in een school van een tweede of derde keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via aanmelden.school.
  • Je kreeg in geen enkele school een plaats. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via aanmelden.school.

3. Inschrijven in de toegewezen school

Wanneer je een plaats kreeg toegewezen in een school, moet je je nog officieel inschrijven in die school voor 12 juni 2023. Inschrijven kan meteen vanaf dinsdag 16 mei 2023 via aanmelden.school.

4. Vrije inschrijvingen

Was je te laat met aanmelden of kreeg je geen toewijzing in onze school? De vrije inschrijvingen starten vanaf dinsdag 16 mei 2023, ook via aanmelden.school. Je kan je dan alsnog inschrijven op voorwaarde dat er nog plaatsen vrij zijn in onze school.

Voorrangsgroepen

Ook wanneer je behoort tot een voorrangsgroep moet je je inschrijven via aanmelden.school.

Wie behoort tot de voorrangsgroepen?

  • Broers en zussen van leerlingen die nu zijn ingeschreven in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
  • Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan je voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus is ingeschreven of het personeelslid is tewerkgesteld.


WIJ STELLEN ONS GRAAG VOOR