Kinderzorg

ZEVENDE JAAR

Iets voor jou?

Wil je je verder specialiseren in kinderzorg en gelijktijdig je diploma van het secundair onderwijs behalen? Wil je werken met levensechte situaties? Ga jij complexe zorgsituaties niet uit de weg? Ga je graag zelfstandig op een pedagogisch verantwoorde manier om met kinderen tussen de 0 en 12 jaar? Dan ben je in ons zevende jaar op je plaats. Omdat we weten dat je graag met je vak bezig bent, leren we zoveel mogelijk op de werkvloer.

Wist je al?

… dat ouders die een kindje verwachten meteen moeten zoeken naar kinderopvang? Er zijn namelijk grote wachtlijsten in sommige gemeenten. Dit wil zeggen dat er ook veel kinderbegeleiders nodig zijn om al deze kindjes kwaliteitsvolle opvang te bieden.


Je krijgt bij je stages zoveel liefde van kinderen. Het is geweldig om met kinderen om te gaan. Je merkt ook dat kinderen je graag hebben en dat ze van je houden.


Ellen
7 Kinderzorg

Lessentabel

ALGEMENE VORMING

Frans 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project Algemene Vakken 2

SPECIFIEKE VORMING VERZORGING - 7U

Een flexibel traject dat volgende vakken omvat:
Expressie
Verzorging
Opvoedkunde
PAV

STAGE - 20U

De stage wordt ingericht als een alternerende stage waarbij je elke week dinsdag, woensdag en donderdag stage loopt. Je loopt een periode stage in een kinderdagverblijf en een periode in de buitenschoolse kinderopvang. Je krijgt de kans om op stage te gaan in het buitenland met een Erasmusbeurs.