CLIL

Gezien onze focus op internationalisering en de verschillende buitenlandse stages en uitwisselingsprojecten was het invoeren van CLIL-onderwijs voor ons een logische volgende stap. CLIL, wat staat voor Content and Language Integrated Learning, is een vorm van meertalig onderwijs: een niet-taalvak wordt in een andere taal dan het Nederlands gegeven. Op campus Russelberg starten we in schooljaar 2020-2021 met het aanbieden van historisch bewustzijn in het Engels in het eerste jaar A en het derde jaar ASO/TSO. De leerlingen die hiermee starten, zullen de kans krijgen om ook tijdens de vervolgjaren dit vak in het Engels te kunnen volgen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat CLIL-onderwijs alleen maar voordelen heeft voor leerlingen. Zo werd aangetoond dat een communicatieve aanpak een betere beheersing van de vreemde taal geeft. Het impliciet leren van een vreemde taal geeft een grotere leerwinst en meertaligheid heeft een positief effect op de cognitieve ontwikkeling. Hiernaast werd ook bewezen dat leerlingen die CLIL-onderwijs volgen een betere attitude en een hogere motivatie aan de dag leggen.


Onze werking